Phao cơ bóng inox thân đồng RAMA20BI

0 lượt xem

195,000

Phao cơ thân đồng bóng inox

  • Bóng inox, cần đồng
  • Đường ren tiêu chuẩn BS 21 / ISO 7-1-1994
  • Áp lực làm việc Max. 12 bar
  • Nhiệt độ làm việc Max. 120oC