Hiển thị tất cả 3 kết quả

Keo Silicone (Silicone Sealant) chuyên dùng để gắn nhôm kính và nhiều loại vật liệu xây dựng.

Silicone Sealant là một nhóm các chất trám trét, bịt kín bao gồm các thành phần chính như Polymer (chuỗi chính, hình dạng lò xo tạo nên cấu trúc của sản phẩm), Catalyst (chất xúc tác giúp silicone đóng rắn), Cross-linker (thành phần kết nối các chuỗi polymer lại) và một số chất tạo ra đặc tính của sản phẩm như Acetoxy (axít, Alkoxy, Oxime); Filler (chất độn, giúp tạo ra cơ tính cho silicone).